cuối tuần vui vẻ ĐỪNG ĐỂ BỊ THUA BỞI MỘT CHỮ CHỜ

cuối tuần vui vẻ ☺ ————– ĐỪNG ĐỂ BỊ THUA BỞI MỘT CHỮ: “CHỜ” Tại một ngôi chùa cổ ở Nhật Bản, có một cậu bé mới 9 tuổi tên là Thân Loan (sau này là người sáng lập Chân Tông tịnh độ), quyết định xuất gia đi tìm thiền sư để xuống tóc, khi…

CategoriesUncategorized

NAM MÔ A DI ĐA PHÂT Công đức của sáu chữ danh hiệu Nam mô A di đà Phật thuộc về chúng ta

NAM MÔ A DI ĐA PHÂT Công đức của sáu chữ danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật thuộc về chúng ta! Sự vãng sanh của chúng ta là do đức Phật A-di-đà thành tựu, đó là lẽ thường, vốn là như vậy, không phải từ bên ngoài được. Nương theo công đức của sáu chữ danh…

CategoriesUncategorized

Ví dụ ÁNH SÁNG CHIẾU BỤI Người ở đời nếu không Niệm Phật sẽ không cảm thấy rằng bản thân có vọng tưởng cũng chẳng biết như thế nào gọi là vọng tưởng tán loạn vì cả đời bị chôn vùi trong phàm trần

Ví dụ: ÁNH SÁNG CHIẾU BỤI. Người ở đời nếu không Niệm Phật, sẽ không cảm thấy rằng bản thân có vọng tưởng, cũng chẳng biết như thế nào gọi là vọng tưởng tán loạn, vì cả đời bị chôn vùi trong phàm trần. Người Niệm Phật chúng ta còn biết bản thân có vọng…

CategoriesUncategorized