—- – CHỒNG SAY —-, Dặn rồi mà vẫn lại say, Chả nghe tao nói lăn quay ra đường! , Nhìn kìa rõ xót và thương! , Mai…

—- – CHỒNG SAY —-
Dặn rồi mà vẫn lại say
Chả nghe tao nói lăn quay ra đường!
Nhìn kìa rõ xót và thương!
Mai mày lại ốm lên nương thế nào?
Đường về lắm dốc và cao
Ngựa kia mày đã bán vào tay ai ?
Lúc yêu mày rót vào tai
“Lấy tao mày sướng những vài kiếp xuân”
Ban đầu tao cũng phân vân
Rồi nghe bố mế tần ngần xuôi theo
Ai ngờ uống rượu mày nghèo
Lũ con nheo nhóc bám đeo cả đời
Mấy lần tao cũng tính chơi
Sang bên Trung Quốc đổi đời nên chăng?
Bụng tao bảo dạ mà rằng
Chồng con thương lắm ăn măng đói dài
Biết rằng mưa đổ lá khoai
Tỉnh rồi mày hối đến mai chả chừa
Này này ! nắng lắm chợ thưa
Dậy thôi về nhé dựa bừa vai tao
____ TMT – 5/2016. ___

CategoriesUncategorized

1 Reply to “—- – CHỒNG SAY —-, Dặn rồi mà vẫn lại say, Chả nghe tao nói lăn quay ra đường! , Nhìn kìa rõ xót và thương! , Mai…”

  1. Ôi mày ghê thật đấy cơVờ say làm quả bất ngờ lừa tao Số mày mới nhọ làm saoBước qua tao nhé hẵng vào bên trong !Ali Babaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *