Có những lúc bạn ý cảm thấy cô đơn bạn ý cảm thấy mệt mỏi và để rồi bạn ý muốn nhốt mình vào thân hình tượng đá để bạn ý quên đi sóng gió mà bạn ý đang chịu đựng

? Có những lúc bạn ý cảm thấy cô đơn, bạn ý cảm thấy mệt mỏi và để rồi bạn ý muốn nhốt mình vào thân hình tượng đá để bạn ý quên đi sóng gió mà bạn ý đang chịu đựng . Nhưng cuối cùng thì bạn ý vẫn phải thốt nên rằng ” TRĂM NĂM TRÔI QUA CÓ BẤT ĐỘNG TIẾNG ĐỜI ” mời các bạn cùng thưởng thức tác phẩm mới của bạn ý ?
Tác phẩm ” THÀ LÀM TƯỢNG ĐÁ”

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *