Cuộc đời ngắn ngủi cậu nhỉ Cậu xa Cuộc Đời đầy buồn tủi này thật rồi

Cuộc đời ngắn ngủi cậu nhỉ? Cậu xa Cuộc Đời đầy buồn tủi này thật rồi..
Cậu là người mà mấy c em con luôn chân quý.
Vì cậu là người Cậu chưa bao giờ chê bố mẹ con nghèo, đi đâu qua cũng tạt vào thăm anh chị và các Cháu.
Vì cậu là cậu mà chị, em con thấy rất gần mỗi khi gặp mặt.
Vì cậu là 1 người cậu cũng rất tình cảm, gặp đứa nào cũng nhớ tên.
Vĩnh Biệt Cậu, nơi xa đó cậu sẽ kg phải chịu cảnh đau đớn, chịu những đêm kg ngủ được vì cơn đau giầy xéo.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *