— EM TÔI —-

— EM TÔI —-
Mẹ sinh em buổi hạ về!
Để em thoả nỗi đam mê phượng hồng!
Chúc em tôi chóng có chồng!
Tháng năm sau sẽ bồng bông ru hời!
Ha! Ha!
(Sinh nhật vui vẻ nhé em !

CategoriesUncategorized

2 Replies to “— EM TÔI —-”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *