Nếu lúc nào đó tôi thấy mình tuyệt vọng hãy để tôi nhìn vào trong tim và nhận ra tất cả những hành động tốt của tôi từ hành động nhỏ nhất đến hành độ cao thượng nhất

Nếu lúc nào đó, tôi thấy mình tuyệt vọng, hãy để tôi nhìn vào trong tim và nhận ra tất cả những hành động tốt của tôi – từ hành động nhỏ nhất đến hành độ cao thượng nhất. Khi tôi nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho bao nhiêu người, thì tôi sẽ nhớ ra mục đích cuộc đời tôi là gì.
Suy nghĩ của tôi tạo nên chất lượng cuộc đời tôi!
Chúc bạn buổi sáng tốt lành!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *