Ngồi đây ăn bánh uống trà Mà người ta bảo như là thằng điên

Ngồi đây ăn bánh uống trà,
Mà người ta bảo như là thằng điên ???

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *