Ngồi hóng hớt tại bến thuyền Tam Cốc

Ngồi hóng hớt tại bến thuyền Tam Cốc.
Bà A: Thế đã chuẩn bị quà gì cho vợ tối nay chưa?
Ông B (ngoài 40): À lại hoa súng như mọi khi thôi. Hề hề…
Bà C (vợ ông B): Nói khoác, khều khều, gẩy gẩy mãi có lên được chó đâu mà hoa với chả súng…
Bốp, bốp (đáng đời mụ nông rân chèo đò không biết điều, dám bóc mẽ chồng trước thiên hạ)…

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Ngồi hóng hớt tại bến thuyền Tam Cốc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *