Người đau dấu nỗi niềm riêng Vẫn luôn mong mỏi hồn nhiên yêu người

Người đau…dấu nỗi niềm riêng
Vẫn luôn mong mỏi hồn nhiên yêu người…

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *