PHÂN KIM, Em vẫn là em ! , Chỉ có anh không còn là anh nữa, Bởi vì em đã làm anh kết tủa, Tách anh ra khỏi thân xác…

PHÂN KIM
Em vẫn là em !
Chỉ có anh không còn là anh nữa
Bởi vì em đã làm anh kết tủa
Tách anh ra khỏi thân xác của mình
Anh đã chết , hay là anh còn sống ?
Hồn anh đây ! Còn thân xác anh đâu ?
Dẫu thế nào cũng cha sinh mẹ đẻ !
Anh không có quyền vứt bỏ thân anh
Trả cho anh chất dung môi màu nhiệm
Trả cho anh công thức hoá hoàn thân
Để anh sống với tháng ngày thực tại
Để trở về…! Với chính bản thân anh
THƠ ! Bùi Nghĩa
( ảnh sưu tầm )

CategoriesUncategorized

2 Replies to “PHÂN KIM, Em vẫn là em ! , Chỉ có anh không còn là anh nữa, Bởi vì em đã làm anh kết tủa, Tách anh ra khỏi thân xác…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *