Phượng hồng thắp lửa phố hoa!

Phượng hồng thắp lửa phố hoa!
Cô trò tạm biệt chia xa mái trường
Năm tròn tha thiết yêu thương
Mặn nồng gắn bó vấn vương nghĩa tình!!
(Các cô và trò 10D1 & 10D2 của tôi)

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Phượng hồng thắp lửa phố hoa!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *