Tự an ủi mình mới tập tành mà có nụ có bông có mầm thôi vậy cũng đủ vui rồi

Tự an ủi mình : mới tập tành mà có nụ có bông , có mầm thôi vậy cũng đủ vui rồi ???

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *