YÊU XA, Thể: song bát lục bát, Tg: trai ngoan, Ảnh: sưu tầm, Vẫn chờ em quê hương lúa thái bình, Những năm tháng đơm…

YÊU XA
Thể: song bát lục bát
Tg: trai ngoan
Ảnh: sưu tầm
Vẫn chờ em quê hương lúa thái bình
Những năm tháng đơm linh người chôn giấu
Tiếng yêu suốt kiếp ngàn dâu
Đến khi tóc bạc mái đầu chẳng thôi
Dù chia cách khuya rồi tim thoi thức
Một góc phòng rất mực ấm biết bao
Thủy chung nghĩa thắm ngọt ngào
Đàn con vui vẻ xuyến xao giấc nồng
Dựng sự nghiệp mênh mông dệt khoảng đợi
Hạnh phúc đầy khắc bởi phút yêu thương
Ấp ôm yên ả vô thường
Tuổi xuân một thủa phong sương bọt bèo
Vượt hiểm nguy buồn theo hạt mưa đổ
Phận an bài kiếp số xin nhòa thay
Gửi đem nghĩa đượm chốn này
Cảm ơn nàng nhé vòng tay siết dành.

CategoriesUncategorized

5 Replies to “YÊU XA, Thể: song bát lục bát, Tg: trai ngoan, Ảnh: sưu tầm, Vẫn chờ em quê hương lúa thái bình, Những năm tháng đơm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *